Πως να βοηθήσετε την οικογένεια και τους φίλους σας να αντιμετωπίσουν την απώλεια ακοής

Για πολλούς ανθρώπους η απώλεια ακοής είναι φυσιολογική συνέπεια της διαδικασίας γήρανσης και η εμφάνισή της είναι τόσο σταδιακή ώστε να μην αντιλαμβάνονται την επιδείνωση της ακοής τους. Η απώλεια ακοής μπορεί επίσης να προκληθεί από μολύνσεις του αυτιού, γενετικές ιατρικές παθήσεις, ασθένειες, τραυματισμούς ή παρατεταμένη έκθεση σε θόρυβο.

Μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε
Η απώλεια ακοής είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα ιατρικά προβλήματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι επίσης και ένα από τα περισσότερα παραμελημένα προβλήματα, δυστυχώς λόγω του γεγονότος ότι η απώλεια ακοής και οι πολλές ψυχολογικές της επιδράσεις είναι σε ένα μεγάλο βαθμό εκτειθόμενες.

Η καλύτερη δυνατή υποστήριξη
Περίπου 1 στους 10 ανθρώπους παρουσιάζει απώλεια ακοής κάποιου βαθμού. Ευτυχώς, περίπου 90% αυτών των ανθρώπων μπορούν να βοηθηθούν με την χρήση συσκευών βαρηκοΐας, οι οποίες εξελίσσονται συνεχώς με το πέρασμα του χρόνου. Η πλέον σημαντική υποστήριξη που μπορείτε να παράσχετε σε κάποιον που ζει μαζί σας με μη θεραπευμένη απώλεια ακοής, είναι να τον ενθαρρύνετε να επισκεφτεί ειδικευμένο επαγγελματία σχετικά με το πώς μπορεί να βοηθηθεί. Πολλοί άνθρωποι επίσης εκτιμούν την προσφορά συνοδείας τους από μέλη της οικογενείας τους ή φίλους τους στο κατάστημα επιλογής ακουστικών.

Πως μπορείτε να βοηθήσετε
Εκτός από το να παροτρύνετε το φιλικό σας πρόσωπο ή το μέλος της οικογένειάς σας για να επισκεφτεί έναν ειδικευμένο επαγγελματία, υπάρχουν και άλλοι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να βοηθήσετε – τρόποι για πιο εύκολη επικοινωνία και ελαχιστοποίηση των συναισθημάτων απογοήτευσης και απομόνωσης που χαρακτηρίζει συχνά την απώλεια ακοής.
- Βεβαιωθείτε ότι πριν αρχίσετε να μιλάτε, το άλλο άτομο προσέχει αυτά που λέτε. Είναι δύσκολο για όσους πάσχουν από απώλεια ακοής να ακούσουν κάποιον ή να διαβάσουν τα χείλη του εάν δεν τον κοιτάζουν.
- Η επαφή με τα μάτια είναι πολύ σημαντική. Κοιτάτε το πρόσωπο με το οποίο μιλάτε απευθείας στα μάτια και βεβαιωθείτε ότι μπορεί να δει καθαρά το πρόσωπό σας. Αποφύγετε κινήσεις που αποσπούν την προσοχή, όπως το να έχετε τα χέρια σας στο πρόσωπό σας, να αγγίζετε τα μαλλιά σας, να μασάτε ή να καπνίζετε.
- Μιλήστε κανονικά – να έχετε καθαρή άρθρωση και μη μιλάτε πολύ έντονα ή πολύ γρήγορα.
- Χρησιμοποιήστε τις κατάλληλες εκφράσεις προσώπου, χειρονομίες και γλώσσα σώματος για να μεταδώσετε πιο εύκολα αυτά που λέτε.
- Επαναδιατυπώστε την πρότασή σας εάν το άλλο άτομο δεν καταλαβαίνει τι λέτε: κάποιες λέξεις ακούγονται ευκολότερα ή διαβάζονται από τα χείλη ευκολότερα από άλλες.
- Να λαμβάνετε υπόψη σας τυχόν παρεμβαίνοντες θορύβους στο χώρο σας όπως μουσική, κλιματιστικά ή «βόμβο» ψυγείου. Απομακρυνθείτε από τις πηγές τέτοιων θορύβων.
- Ρωτήστε εάν μπορείτε να κάνετε οτιδήποτε για να βελτιώσετε την ακουστική κατάσταση.

Βελτίωση ακουστικών ικανοτήτων
Οι ακουστικές ικανότητες απαιτούν πρακτική και υπομονή από τον ομιλητή αλλά και τον ακροατή. Πολλές εξειδικευμένες υπηρεσίες για θέματα ακοής προσφέρουν συχνά μαθήματα για τη βελτίωση των ικανοτήτων ακοής σε όλους τους τύπους απώλειας ακοής. Αυτά τα μαθήματα μπορούν επίσης να βοηθήσουν τους φίλους και τα μέλη οικογενειών ατόμων που πάσχουν από απώλεια ακοής, ώστε να επικοινωνούν μαζί τους πιο αποτελεσματικά.